بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۷

بهشتی به نام جزیره سنتوزا سنگاپور

بهشتی به نام جزیره سنتوزا سنگاپور

در این جزیره، جذب ها و تفریحات متعددی از قبیل كوشش جستجو های هیجانی و ورزشی، سواحلی ماسه ای، طبیعتی بی نظیر، فضای غذاخوری، دكه ها و مراکز خرید، زمین های گلف و هتل های لوکس قرار غمناك است. که سعی می کنیم به شناساندن آن ها بپردازیم. در ادامه …

توضیحات بیشتر »