خانه / ۱۳۹۸ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

پروژه جواهر سنگاپور

پروژه جواهر سنگاپور

سنگاپور دارای فرودگاه های بسیا زیادی می باشد که هر کدام دارای مشخصات خاصی هستند یکی از این فرودگاه ها به تازگی از  پروژه جواهر سنگاپور رونمایی کرده است. همانطور که در خبرهای قبلی درباره پروژه جواهر سنگاپور که در فرودگاه چانگی قرار بود اجرا شود توضیح دادیم، این فرودگاه …

توضیحات بیشتر »